Zolderdames

We schrijven letterlijk en figuurlijk 8 maart 2017 bij het ter penne gaan van deze flard ‘proza’! 8 maart is, zoals u ongetwijfeld weet, de internationale vrouwendag. De mondiale feestdag ter ere van het schoonste geslacht1. Zeg nu zelf: bestaat er een uitgelezener (of in dit geval uitgeschrevener) moment om een Zolderdames-introtekst te fabriceren? Wij dachten het niet!


Ons Zolderdames-aanbod. Mannen weten waarom! Vrouwen ook!

1. Voor de knappe mannen die zich door deze uitspraak tekort gedaan voelen: sorry, het was noch seksistisch, noch discriminerend bedoeld.

Abonnementsprijs: € 40,00 ipv € 65,00 in losse verkoop