Wolkenkrabbers

Miljaar. Hij bestaat: de internationale mannendag. Een tegenvaller van jewelste, want dit ontneemt ons, de Breughelmannen, het recht om, gekrenkt in onze mannelijke trots, een fijn stukje over positieve discriminatie neer te schrijven. Mannendiscriminatie is dan ook een groot onrecht dat, wat ons betreft, mag bestempeld worden als de achtste hoofdzonde. Daarom opnieuw ‘Wolkenkrabbers’, de testosteronvariant van Zolderdames, in 2017-2018.


Ons Wolkenkrabbers-aanbod. Vrouwen weten waarom! Mannen ook!

Abonnementsprijs: € 40,00 ipv € 65,00 in losse verkoop.