Tickets bestellen

Tickets kan u reserveren aan de balie het cultuurcentrum tijdens de openingsuren, telefonisch (089 84 85 65) of per e-mail (klik hier). Vermeld steeds de voorstelling, de datum, voor - en achternaam, telefoonnummer, adres en aantal tickets.

Gereserveerde tickets kunnen betaald en afgehaald worden aan de balie. Betalen kan contant, met bancontact (enkel in het ontmoetingscentrum) of via overschrijving (IBAN BE80 0017 5554 2877). Bij overschrijving: vermeld steeds uw naam én de naam van de voorstelling in de mededeling. Gereserveerde tickets moeten ten laatste 14 dagen voor de voorstelling betaald zijn.

Geen idee hoe onze gezellige theaterzaal eruit ziet of waar u precies wilt zitten? Bekijk hier het zaalplan van de Breughelzaal.

Wanneer u een ticket reserveert bij Cultuurcentrum De Breughel, gaat u akkoord met volgende voorwaarden:

Tickets zijn uitsluitend geldig op de dag en het uur vermeld op de voorzijde. Enkel tickets aangekocht in een verkooppunt erkend door de organisatie of aan de avondkassa zijn geldig. Namaak wordt gerechtelijk vervolgd. In het geval van verlies, diefstal of beschadiging kan het ticket niet worden vervangen. In geval van overmacht kunnen tickets tot 7 dagen voor de voorstelling geannuleerd worden, mits betaling van een administratieve kost van € 2,50 per ticket. Het resterende tegoed ontvangt u in de vorm van een tegoedbon die één jaar geldig is en waarmee tickets gekocht kunnen worden voor voorstellingen uit het eigen aanbod van Cultuurcentrum De Breughel. Er geldt een beperking op het aantal annuleringen binnen een concept- of 5+ abonnement. Bovenop de vaste annuleringskost van de betreffende voorstelling, wordt het verschil tussen de abonnementsprijs en de voorverkoopsprijs van alle voorstellingen binnen dat abonnement doorgerekend aan de klant. Is de annuleringstermijn verstreken, maar wil u een ticket annuleren van een voorstelling die uitverkocht is, dan betaalt u de vaste annuleringskost en krijgt u een tegoedbon voor het resterende bedrag op voorwaarde dat het cultuurcentrum het ticket heeft kunnen doorverkopen.

Gereserveerde tickets moeten uiterlijk 2 weken voor de voorstelling betaald zijn (cash, overschrijving, bancontact). Gereserveerde tickets die niet betaald noch afgehaald worden, vervallen niet automatisch en worden steeds aangerekend aan de klant. Indien u tickets per overschrijving betaalt minder dan 14 dagen voor de voorstelling, dient u een betalingsbewijs mee te brengen naar de kassa.

Vóór 1 juli 2016 zijn de tickets voor humorvoorstellingen en kluchten niet beschikbaar in losse verkoop. Tot dan maken we alleen de humorvoorstellingen en kluchten in abonnementsverband (Humorfabriek en Kluchtenluik) aan. U kunt voor deze voorstellingen ook tickets bestellen in de 5+ formule, maar alleen op de rijen O, P, Q en R, en dit zolang de voorraad strekt. Losse tickets kan u wél al bestellen vanaf 19 mei: deze aanvragen worden genoteerd op een bestelformulier en krijgen een volgnummer. Deze bestellingen worden pas op 1 juli chronologisch verwerkt, indien voorradig. Voor uitverkochte voorstellingen wordt een wachtlijst aan gelegd.

Het cultuurcentrum houdt graag rekening met rolstoelgebruikers en personen met een handicap. Gelieve dit bij reservatie duidelijk te vermelden. Cultuurcentrum De Breughel kan uw persoonlijke gegevens, verstrekt bij de aankoop van het ticket, gebruiken om u op de hoogte te houden van andere voorstellingen die u kunnen interesseren. U kan uw gegevens steeds raadplegen, wijzigen of laten verwijderen via brief of email.

De organisatie behoudt zich het recht om de voorstelling uit te stellen naar een andere datum of te verplaatsen naar een andere locatie. Laatkomers worden pas bij de eerste geschikte onderbreking of tijdens de pauze door het zaal personeel in de zaal toegelaten. Elk vroegtijdig verlaten van de zaal is definitief. Gelieve uw GSM uit te schakelen bij het binnengaan van de zaal. Het gebruik van de vestiaire gebeurt geheel op eigen verantwoordelijkheid. Het is absoluut verboden tijdens de voorstelling opnamen te maken, van welke aard ook. Er mag geen eten of drinken worden meegenomen in de zaal. Roken is niet toegestaan in de gebouwen van Cultuurcentrum De Breughel.