Cultuurfunctionaris-Directeur
JAN COONEN
 
Verantwoordelijkheden: eindverantwoordelijkheid, dagdagelijkse leiding (aansturen personeel, beheer budgetten, ...), subsidiedossiers, coördinatie gegevensregistratie, programmeren (theater, populaire muziek, comedy, ...), projectwerking, ...
 
Contact: jan.coonen@bree.be * 089 84 85 65 * Kloosterstraat 13 - 3960 Bree