vr 23 februari 2018

Stoomboot

Sociale Media

Cultuurcentrum De Breughel tracht zo breed mogelijk te communiceren. Niettegenstaande ervan overtuigd zijnde dat mond-aan-mond-informatie onovertreffelijk is blijven we volop inzetten op klassieke informatisering (briefwisseling, stadskranten, persberichten, websites, RSS feed...). 

Naast deze klassieke 'middelen' worden de Breughelpijlen steeds vaker gericht op sociale media. Momenteel zijn we al terug te vinden op youtube, twitter, foursquare, flickr, facebook, ...

... en ondertussen op twitter ... (meer getwitter)

... en ondertussen op facebook ... (meer gefacebook)

... en ondertussen op You-tube ... (meer ge-you-tube)

... en ondertussen op Instagram ... (meer ge-instagram)