za 8 december 2018

Lingier - De bruyn: piano meets mondharmonica.

Raad van Beheer

In 2013  werden de beheerraden van de Breese culturele instellingen (bibliotheek en cultuurcentrum) samengevoegd tot één gemeensschappelijk beheersorgaan.

De Raad van Beheer is samengesteld volgens de B-formule uit het Cultuurpact (vertegenwoordigers uit de fracties vertegenwoordigd in de Gemeenteraad (1 per strekking), vertegenwoordigers filosofische en ideologische strekkingen via gebruikers en deskundigen).

Gebruikers & deskundigen: Brulez Juliana,Dirkx Annemie, Drieskens Ivo, Hoedemaekers Guido, Linaer-Gijsen Martine, Meus Tine, Paesen Wendy, Stevens Tom, Vandermeulen Okke, Vrancken Kaat
Vertegenw. fracties: Van Lindt Filip, Neyens Lambert, Drijkoningen Jos, Eyckmans Eric  
Niet stemgerechtigd: Arras Annemie, Coonen Jan, Jo Vandersteegen

De bevoegdheden en de werking van de Raad van Beheer staan beschreven in een organiek reglement (statuut). Het organiek reglement beschrijft de mogelijkheid om uitgebreid te worden met een huishoudelijk reglement voor aangelegenheden die niet voldoende beschreven staan in het organiek reglement.