wo 31 oktober 2018

Circustheater van de bovenste plank! Compagnie Sacékripa uit Frankrijk. Geschikt vanaf 8 jaar.

Over ons

Cultuurcentrum De Breughel wordt gevormd door een gedreven team van cultuurwerkers. Allen hebben zij tot doel cultuurbeleving te stimuleren en het bezoek aan de voorstellingen en infrastructuur zo aangenaam mogelijk te laten verlopen.

Het Breughelteam bestaat uit directeur-programmator Jan, programmatoren Hanne en Hans, balieverantwoordelijke Katleen, techniekers Davy en Steven en koffiedames/hygienisch verantwoordelijken Anita, Lilianne en Monique.

Geruggensteund door een gemotiveerde vrijwilligersploeg, een raad van beheer, schepen van cultuur Jo Vandersteegen, het bestuur en de collegadiensten van Stad Bree, zijn wij in staat u een kwalitatief cultuurprogramma en tal van ondersteuningsmogelijkheden aan te bieden.

Onze doelstellingen:

  • cultuurspreiding: de presentatie van allerhande kunstuitingen, zowel van professionelen als van amateurs. Het gaat hier om activiteiten die de stafleden van het cultuurcentrum vanuit de eigen professionele kennis en artistieke visie programmeren. In het jargon van het cultuurcentrum spreken we dan over eigen activiteiten. Daarnaast wordt de infrastructuur van het cultuurcentrum vaak verhuurd aan derden, meestal verenigingen maar ook personen. Zij zorgen voor wat wij receptieve activiteiten noemen.
  • verhoging van cultuurparticipatie: de deelname aan het aanbod van het cultuurcentrum vergemakkelijken en bevorderen door het aanbod beter te ontsluiten en bekend te maken. Dit vertaalt zich in tal van inspanningen op vlak van publiekswerking en -werving.
  • gemeenschapsvorming: het organiseren en ondersteunen van activiteiten, het verbreden en vernieuwen van het publiek, het stimuleren van ontmoeting en betrokkenheid, het opzetten van netwerken en het ter beschikking stellen van infrastructuur om de kwaliteit en de samenhang van lokale gemeenschappen te verbeteren en te versterken.

(Bron: het Decreet Lokaal Cultuurbeleid - ASCW)